Τρεις εσωτερικοί χώροι

Με όχι λιγότερους από 3 τομείς, η Vendtra προσφέρει μια ταξινομημένη επισκόπηση Οι επισκέπτες και οι εκθέτες συναντιούνται γρήγορα εδώ και μπαίνουν στο θέμα. Με τις προσφορές υπηρεσιών NB Class, Top Class και Master Class, οι επισκέπτες της έκθεσης θα βρουν νέα χαρτοφυλάκια προϊόντων, καταναλωτές και προϊόντα κορυφαίας επιτυχίας σε τρία εσωτερικά επίπεδα.

Vendtra, Vending Trade Festival Deutschland
Vendtra, Vending Trade Festival Deutschland
Vendtra, Vending Trade Festival Deutschland
Vendtra, Vending Trade Festival Deutschland
Vendtra Vending Trade Festival Deutschland
Vendtra, Vending Trade Festival Deutschland

Περιοχή 1

Κατηγορία NB

Σε αυτό το επίπεδο, οι εμπορικοί επισκέπτες θα βρουν μια σειρά από εργαστήρια από διαφορετικούς κατασκευαστές. Χωρίς διαλέξεις - καθαρή πρακτική.

Vendtra, Vending Trade Festival Deutschland

Περιοχή 2

Κορυφαία κατηγορία

Επιτυχημένα καταναλωτικά προϊόντα, ταχέως κινούμενα προϊόντα,


Διαλέξεις τάσεων από την Food, Drinks & Co για ένα νέο


Προσφέρετε αγαθά σε αυτόματους πωλητές για να μεγιστοποιήσετε τις πωλήσεις.

Vendtra, Vending Trade Festival Deutschland

Περιοχή 3

Master Class

Όλες οι κλασικές μάρκες του κλάδου εκθέτουν εδώ.


Από αυτόματους πωλητές, συστατικά, συστήματα πληρωμών, τηλεμετρία,


Κύπελλο, Διήθηση νερού, Ρομποτική.

Ρευστή εξίσωση επισκεπτών

Η Vendtra είναι ταυτόχρονα εμπορική έκθεση και φεστιβάλ. Ο φεστιβαλικός χαρακτήρας υποστηρίζεται σκόπιμα με 3 επίπεδα, ώστε η ροή των επισκεπτών να είναι ισόρροπη και καλά κατανεμημένη. Αντί της συνήθους συμφόρησης των επισκεπτών σε ορισμένες ώρες, δημιουργείται μια ομαλή μετάβαση τόσο για τους εκθέτες όσο και για τους επισκέπτες. Οι συμμετέχοντες στον κλάδο μπορούν να κινηθούν ελεύθερα και στα 3 επίπεδα - και να επιστρέψουν ξανά. Vendtra, Vending Trade Festival, Γερμανία.