W sercu vendingu i kawy w Europie

Monachium znajduje się w centrum Europy Vendingowej i Kawowej: czy to w Niemczech, Austrii, Liechtensteinie, Szwajcarii - czy w krajach sąsiadujących z Beneluksem, Czechach i Słowacji, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i Chorwacji. Do Monachium można łatwo dotrzeć samolotem, pociągiem lub samochodem dzięki licznym autostradom. Optymalna lokalizacja targów - w centrum Europy.

Vendtra, Vending Trade Festival Deutschland